Komunikat ws. burz i silnego wiatru

Zasady bezpiecznego zachowania w czasie burzy, silnego wiatru, intensywnych opadów. Podczas burzy. Porażonym może zostać każdy, kto podczas burzy przebywa na świeżym powietrzu. Najbardziej narażeni są ludzie i zwierzęta na otwartej przestrzeni, wtedy, gdy są najwyższym punktem ...

Informacja o wyniku przetargu – 27 kwietnia 2012r.

Informacja o wyniku przetargu z dnia 27.04.2012r. NA DOSTAWĘ "Czterech sztuk fabrycznie nowych średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z napędem terenowym 4x4 lub 6x6 z funkcją ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim, Kraśniku, Tomaszowie Lubelskim oraz Biłgoraju. Więcej informacji w ...

Nowy sprzęt w Janowskiej Straży Pożarnej

W miesiącu wrześniu Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim wzbogaciła się o nowy sprzęt w postaci: namiotu pneumatycznego ewakuacyjnego, motopompy pożarniczej M16/8 Rosenbauer Fox III. Zakup powyższego sprzętu był możliwy dzięki pozyskaniu środków finansowych ...

Skip to content