Informacja o wyniku przetargu – 27 kwietnia 2012r.

zdjęcie

Informacja o wyniku przetargu

z dnia 27.04.2012r.

NA DOSTAWĘ
„Czterech sztuk fabrycznie nowych średnich samochodów
ratowniczo-gaśniczych z napędem terenowym 4×4 lub 6×6
z funkcją ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla Komend
Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim,
Kraśniku, Tomaszowie Lubelskim oraz Biłgoraju.

Więcej informacji w zakładce / –BIP– / PRZETARGI.

Skip to content