Kierownictwo

 

KIEROWNICTWO KOMENDY

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim
 

bryg. mgr inż. Tomasz Serwatka

 

tel.: 0-15 8724 340
Kontakt: Od poniedziałku do piątku w godz. 7:30- 15:30

p.o. Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim
 

mł. bryg. mgr inż. Tomasz Taradyś

tel.: 0-15 8724 340
Kontakt: Od poniedziałku do piątku w godz. 7:30- 15:30

 

Skip to content