Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski można składać:

listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim, ul. Piłsudskiego 58, 23- 300 Janów Lubelski;
osobiście w Sekretariacie KP PSP w Janowie Lubelskim w godz. 7.30-15.30 lub w poniedziałki w godz. 15.00-17.00 bezpośrednio u Komendanta, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej woli;
za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres kp_janowlubelski@straz.lublin.pl z  zaznaczeniem w tytule „Skarga” lub „Wniosek”;
faxem na nr 015 8721 182;
ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Sekretariatem KP PSP w Janowie Lubelskim pod nr. tel.  15 8724 340.

Ważne!
Skargi i wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga i wniosek powinny zawierać:
– imię i nazwisko wnoszącego,
– dokładny adres do korespondencji.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skip to content