Ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie przyznawania rekompensaty pieniężnej oraz wyrównania do wysokości rekompensaty wypłacanej strażakowi ratownikowi ochotniczej straży pożarnej

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego


Wzór oświadczenia świadka – załącznik do instrukcji (z_rozwinięciem_art_50)


DRUK wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego

 

Instrukcja pomocnicza dla członków OSP

 

 

 

 

 

Skip to content