Uroczystość z okazji ,,Dnia Strażaka’’ w Komendzie Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim

W dniu 31 maja 2024 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim odbył się uroczysty apel z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka.

Wśród przybyłych na uroczystość gości byli m. in.:
• st. bryg. Michał Badach – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
• Pan Stanisław Mazur – Prezes WFOŚiGW w Lublinie
• Pan Artur Pizoń – Starosta Janowski,
• Pan Zenon Żyśko – Wicestarosta Janowski,
• Pan Grzegorz Pyrzyna – Przewodniczący Rady Powiatu,
• Pan Krzysztof Kołtyś – Burmistrz Janowa Lubelskiego,
• Pan Czesław Krzysztoń – Wiceburmistrz Janowa Lubelskiego,
• Pan Witold Kowalik – Burmistrz Modliborzyc, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Janowie Lubelskim,
• Pan Krzysztof Baran – Wójt Gminy Batorz,
• mł. insp. Stanisław Tyburski – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Janowie Lubelskim,
• Pan Rafał Szkutnik – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Janów Lubelski,
• st. bryg. w st. spocz. Benedykt Stachyra – były komendant powiatowy PSP w Janowie Lubelskim,
• bryg. w st. spocz. Krzysztof Kurasiewicz – Prezes Koła ZEiR RP w Janowie Lubelskim.

Uroczysty apel rozpoczął się od złożenia meldunku Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Panu st. bryg. Michałowi Badachowi. Następnie odśpiewano hymn Rzeczypospolitej Polskiej.

Po oficjalnym otwarciu obchodów Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim bryg. Tomasz Serwatka powitał zaproszonych gości oraz wygłosił okolicznościowe przemówienie z okazji Dnia Strażaka.

Najbardziej uroczystym momentem podczas święta było wręczenie odznaczeń, wyróżnień i awansów na wyższe stopnie służbowe.

Awanse na wyższe stopie służbowe otrzymali:
Do stopnia starszego ogniomistrza awansowany został:
• ogniomistrz Adam Mak
• ogniomistrz Krzysztof Szuba
Do stopnia młodszego ogniomistrza awansowany został :
• starszy sekcyjny Adrian Waniurski
Na Centralnych Obchodach Dnia Strażaka w Warszawie w dniu 4 maja 2024 r. pierwszy stopień oficerski młodszego kapitana otrzymał asp. Damian Jaskowski.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał:
Złotą Odznakę „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”
• asp. sztab. Zbigniew Sudół
Srebrną Odznakę „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”
• st. kpt. Marcin Zdybel
Brązową Odznakę „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”
• kpt. Piotr Dycha
• kpt. Mateusz Mucha

Za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
w Lublinie nadało:
Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
• st. kpt. Artur Michałek
• st. kpt. Michał Tyra
• mł. ogn. Damian Miazga
Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
• bryg. Piotr Drzymała
• mł. bryg. w st. spocz. Rafał Jarosz
• st. kpt. Tomasz Albiniak
Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
• kpt. Ewa Łukasik
• mł. asp. Rafał Drzazga
• st. ogn. Urszula Chmiel

Ponadto Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej nadało:
Srebrną odznakę „Za zasługi dla pożarnictwa województwa lubelskiego”
• mł. bryg. Bogdan Welman
Brązową odznakę „Za zasługi dla pożarnictwa województwa lubelskiego”
• mł. bryg. Tomasz Taradyś
Dodatkowo Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali:
• st. kpt. Tomasz Albiniak
• st. kpt. Michał Tyra
• mł. kpt. Andrzej Miś
• st. asp. Chmiel Łukasz
Wymienieni funkcjonariusze otrzymają niniejszy medal podczas mających się odbyć w dniu 5 czerwca 2024 r. w Lublinie obchodach Dnia Strażaka zorganizowanych przez Komendę Wojewódzką w Lublinie.

Ponadto za wzorowe wykonywanie zadań służbowych Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przyznał nagrodę pieniężną funkcjonariuszowi:
• st. ogn. Urszula Chmiel

Jednocześnie za wzorowe wykonywanie zadań służbowych Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie nagrodami pieniężnymi wyróżnił dwóch funkcjonariuszy:
• asp. sztab. Michał Martyna
• st. asp. Łukasz Chmiel

Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście, którzy wyrazili swoje uznanie za trud i ofiarną służbę funkcjonariuszy tut. komendy. Przekazali wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom komendy życzenia wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

 

Zdjęcia: mł. kpt. Damian Jaskowski

Skip to content