Powiatowy Dzień Strażaka w Janowie Lubelskim – 23 maja 2012r.

W dniu dniu 23 maja 2012 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim odbyły się uroczystości związane z obchodami „Dnia Strażaka”.

W uroczystościach udział wzięło wielu zaproszonych gości:

 • Pan st. bryg. Tadeusz Milewski – Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
 • Pan Jerzy Bielecki– Starosta Powiatu Janowskiego,
 • Pan Stanisław Marek – Prezes Zarządu Emerytów i Rencistów woj. Lubelskiego,
 • przedstawiciele władz samorządowych oraz służb współdziałających z terenu powiatu.

Uroczystościom przewodniczył mł. bryg. Grzegorz Pazdrak Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim. Witając zaproszonych gości oraz strażaków i emerytów PSP przekazał słowa podziękowania i uznania wszystkim osobom, instytucjom i służbom wspomagających nas w codziennej pracy i służbie.

W uznaniu za zasługi oraz wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych strażakom tut. Komendy zostały wręczone odznaczenia, awanse na wyższe stopnie służbowe, nagrody pieniężne oraz dyplomy okolicznościowe.

zdjęcie
zdjęcie

Gości zaproszonych powitał mł. bryg. Grzegorz Pazdrak – Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim. W przemówieniu podsumował działalność komendy, która ukierunkowana była na zakup najnowocześniejszego sprzętu specjalistycznego z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu wszystkich strażaków w minionym roku zrealizowane zostały dwa projekty unijne w ramach których komenda wzbogaciła się o nowy samochód ratowniczo-gaśniczy, sprzęt specjalistyczny z zakresu ratownictwa chemicznego i technicznego oraz sprzęt teleinformatyczny wspomagający pracę strażaków. Wykorzystując środki finansowe WFOŚiGW w Lublinie zakupiony został lekki samochód kwatermistrzowski przystosowany do przewozu osób.

Na zakończenie, Komendant Powiatowy podziękował gościom za pomoc i współpracę w działalności na rzecz szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej, jak również pracownikom komendy za zaangażowanie w realizacji zadań służbowych.

Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali:

 • st. kpt. Nosal Piotr s. Ryszarda na stopień Młodszego Brygadiera
zdjęcie
 • st. sekc. Ewa Łukasik c. Stanisława na stopień Młodszego Ogniomistrza
zdjęcie

W dniu 25 maja 2012 r. na wojewódzkich obchodach „Dnia Strażaka” w Zamościu nominacje na wyższy stopień służbowy Młodszego Brygadiera otrzymał Pan st. kpt. Krzysztof Kurasiewicz s. Józefa.

BRĄZOWĄ ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ” otrzymali:

 • ogn. Urszula Chmiel c. Eugeniusza,
 • st. asp. Marcin Zdybl s. Stanisława,
 • st. ogn. Ryszard Fac s. Józefa,
 • st. ogn. Jan Jaskowski s. Tadeusza,
 • st. asp. Leszk Dych s. Leona,
 • st. kpt. Tomasz Serwatka s. Józefa,
 • Pan Czesław Jaworski s. Andrzeja.
zdjęcie

SREBRNĄ ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ” otrzymali:

 • mł. bryg. Grzegorz Pazdrak s. Kazimierza ,
 • Pan Marek Piech s. Bogusława,
 • Pan Henryk Rążewski s. Kazimierza.
zdjęcie

„SREBRNYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” odznaczony został st. kpt. Tadeusz Dziura s. Adama.

zdjęcie

„BRĄZOWYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” odznaczeni zostali:

 • kpt. Rafał Jarosz s. Leopolda,
 • st. asp. Michał Martyna s. Jana,
 • asp. Rafał Malinowski s. Stanisława.
zdjęcie

Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przyznał nagrody pieniężne dla niżej wymienionych strażaków:

 • asp. sztab. Zbigniewa Sudła,
 • st. ogn. Jana Jaskowskiego.
zdjęcie

Komendant Główny PSP z okazji 20–lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił dyplomami i złożył szczególne wyrazy uznania oraz podziękowanie za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego dla niżej wymienionych strażaków:

 • mł. bryg. Andrzej Chmiel,
 • asp. sztab. Zbigniew Dubaj,
 • st. asp. Leszk Dycha,
 • st. kpt. Tadeusz Dziura,
 • st. ogn. Ryszard Fac,
 • asp. sztab. Szczepan Fuszara,
 • kpt. Jan Garbacz,
 • mł. bryg. Krzysztof Kurasiewicz,
 • bryg. Józef Kusy,
 • st. asp. Mieczysław Omiotek,
 • kpt. Mirosław Powęzka,
 • st. kpt. Bogdan Welman.
zdjęcie

Lubelski Komendant Wojewódzki PSP oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie wystosowali list gratulacyjny dla Pana Henryka Dygusia z okazji 75 rocznicy urodzin.

zdjęcie
Skip to content