Narada roczna w KP PSP Janów Lubelski – 24 lutego 2012r.

W dniu 24 lutego 2012 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim odbyła się narada roczna podsumowująca realizację zadań za 2011 rok. Na naradzie omówione zostały cele i kierunki działania na 2012 rok.

W naradzie wzięli udział:

 • St. bryg. Tadeusz Mielewski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie,
 • Pan Jerzy Bielecki – Starosta Powiatu Janowskiego,
 • Druh Andrzej Olech– V-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Janowie Lubelskim,
 • przedstawiciele związków zawodowych oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy.
zdjęcie

Zaproszonych gości oraz uczestników narady powitał mł. bryg. Grzegorz Pazdrak – Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim.
Podczas krótkiej prezentacji Komendant Powiatowy zapoznał wszystkich z zagrożeniami występującymi na terenie powiatu janowskiego, statystyką zdarzeń, a także działaniami ratowniczo-gaśniczymi.

zdjęcie

Przedstawione zostały również zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku, w ramach których dokonano zakupu n/w sprzętu:

 • lekki samochód kwatermistrzowski skrzyniowy,
 • wentylator oddymiający nadciśnieniowy z funkcją wytwarzania piany lekkiej oraz wytwarzania mgły wodnej,
 • namiot ewakuacyjny o powierzchni 36 m2 z funkcją kabiny dekontaminacyjnej, z nagrzewnicą spalinową, oświetleniem oraz sprzętem logistycznym,
 • motopompa spalinowa FOX III firmy Rosenbauer o wydajności 2000 litrów/minutę.

W ramach środków finansowych z nawiązek z kar sądowych zakupiony został n/w sprzęt:

 • zestaw poduszek wysokociśnieniowych wraz z osprzętem,
 • pneumatyczny system stabilizacji POWER SHORE,
 • pokrowiec na poduszkę kierownicy.

Najważniejszym zadaniem które było realizowane w 2011 roku jak również do realizacji w 2012 roku w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 jest realizacja projektu w ramach konsorcjum czterech Komend Powiatowych PSP pod nazwą „Ochrona naturalnych ekosystemów leśnych południowej części Lubelszczyzny”.

W ramach projektu planowany jest zakup czterech sztuk średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych o napędzie terenowym 4×4 lub 6×6. przeznaczonych do działań w trudno dostępnym terenie.

Na zakończenie narady głos zabrali zaproszeni goście.

Skip to content