Komunikat ws. burz i silnego wiatru

Zasady bezpiecznego zachowania w czasie burzy, silnego wiatru, intensywnych opadów.

Podczas burzy.

Porażonym może zostać każdy, kto podczas burzy przebywa na świeżym powietrzu. Najbardziej narażeni są ludzie i zwierzęta na otwartej przestrzeni, wtedy, gdy są najwyższym punktem w okolicy. Dlatego nie należy stawać w czasie burzy pod wysokimi drzewami – szczególnie odosobnionymi, na wzniesieniach, na szczytach górskich, pod masztami. Ponieważ prąd pioruna po uderzeniu w ziemię rozchodzi się we wszystkich kierunkach m. in. po powierzchni ziemi i słabnie wraz ze zwiększającą się odległością od miejsca uderzenia (im dalej tym słabszy prąd na powierzchni ziemi), to nasze nogi mogą stać w miejscach o różnych wartościach natężenia prądu, w wyniku czego nastąpi przepłynięcie przez nas prądu i tzw. porażenie krokowe.

Czy wiesz jak należy się chronić przed porażeniem pioruna?

 • należy pozostać w domu, nie wychodzić, chyba że jest to naprawdę konieczne,
 • trzymać się z daleka od otwartych okien, drzwi, kominków, umywalek, wentylatorów i innych urządzeń elektrycznych podłączonych do prądu,
 • nie używaj telefonu,
 • nie używaj przedmiotów takich jak wędki, kije golfowe,
 • nie przenosić łatwopalnych materiałów w otwartych pojemnikach,
 • nie przebywać w wodzie jak i w małych łódkach,
 • zostać w samochodzie, gdy jest się w trakcie podróży (samochody są jednymi z bezpieczniejszych miejsc do ukrycia się),
 • schroń się w samochodzie. W przypadku uderzenia pioruna prąd spłynie po karoserii, nie penetrując wnętrza,
 • poszukać schronienia w budynku, jaskini, kanionie,
 • jeśli nie ma w pobliżu schronienia, należy unikać wysokich obiektów w okolicy,
 • kiedy czujesz ładunki elektryczne w powietrzu, gdy włosy stają ci dęba, przykucnij szybko na ziemię, ponieważ błyskawica może cię trafić.
 • w żadnym wypadku nie kładź się na ziemi,
 • poszukaj obniżeń terenu (wąwóz, dolina). Trzymaj się z dala od obiektów metalowych, jak np. siatki, słupy, natomiast osoby, przebywające w większej grupie, powinny się rozproszyć.

Silne wiatry.

Silne wiatry i huragany najgroźniejszą formę przyjmują w okresie wiosennym i jesiennym. Powodowane są najczęściej szybko przemieszczającymi się niżami. Przed wystąpieniem wichury najważniejszą rzeczą jest, aby upewnić się, czy wszyscy członkowie Twojej rodziny wiedzą, jak postępować w czasie huraganu, jak wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe.

Gdy masz pewność, że zbliża się niebezpieczeństwo wystąpienia silnego wiatru (wichury, huraganu):

 • szukaj schronienia w budynku,
 • włącz radio na baterię i słuchaj uważnie komunikatów o zagrożeniach, sposobach postępowania,
 • dokładnie zamocuj elementy mogące podczas silnego wiatru zostać przeniesione, spaść i wyrządzić szkody,
 • pozamykaj wszystkie okna i drzwi zewnętrzne do budynków, również gospodarczych,
 • bez uzasadnionej potrzeby nie wychodź z budynku,
 • wyłącz odbiorniki energii elektrycznej, urządzenia gazowe, a najlepiej główny wyłącznik prądu i gazu. Zminimalizuje to prawdopodobieństwo powstania pożaru,
 • skryj się w najniższych partiach budynku z dala od okien i oszklonych drzwi,
 • nie parkuj i nie zatrzymuj pojazdu pod trakcjami elektrycznymi, drzewami lub innymi obiektami, pod którymi mógłby zostać zniszczony lub uszkodzony na skutek ich przewrócenia, bądź upadku odrywanych od nich elementów,
 • jeśli przy drodze, którą podróżujesz, rosną drzewa, postaraj się zatrzymać pojazd w miejscu otwartej przestrzeni, wolnym od upadających części drzew i innych obiektów.

W okresie od 29-31.07.2012 r. na terenie powiatu janowskiego powstało ogółem 43 zdarzenia związane z usuwaniem skutków gwałtownych wichur, z czego 10 zdarzeń dotyczyło uszkodzeń części budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Najwięcej interwencji podejmowano na terenie miasta i gminy Janów Lubelski w zakresie usuwania powalonych drzew, zwisających konarów drzew w miejscach stwarzających zagrożenie dla osób poruszających się chodnikami i alejkami.

Skip to content