Pożar w obiekcie przedsiębiorstwa wielobranżowego „ESKA” Nowa Osada – 20 października 2011r.

Podczas procesu technologicznego przerobu gryki na kaszę doszło do zatrzymania pracy podajnika dostarczającego surowiec do młynów. W wyniku tarcia nastąpił gwałtowny wzrost temperatury i zapalenie się zgromadzonych w tej części materiałów palnych. Nastąpił swobodny rozwój pożaru. Po jego zauważeniu dwóch pracowników przystąpiło do gaszenia pożaru przy pomocy gaśnic i wewnętrznej sieci hydrantowej. Działania okazały się nieskuteczne. Gwałtowny wzrost temperatury i silne zadymienie odcięło drogę odwrotu prowadzących działania gaśnicze. Na podwyższeniu, gdzie następuje automatyczny załadunek surowca do młyna, nadzór prowadził jeden pracownik. Surowiec do młyna dostarczany jest ciągiem komunikacyjnym z magazynu towarów luzem. Podczas transportu wózkiem widłowym przez strefę silnego zadymienia stracił panowanie nad pojazdem i doprowadził do jego wywrócenia w wyniku czego został uwięziony pod pojazdem.

Szybki rozwój pożaru i silne zadymienie spowodowało zagrożenie dla osób przebywających w pomieszczeniach sąsiednich wymagających ewakuowania na zewnątrz pomieszczeń.

Taki scenariusz miały, przeprowadzone w dniu 20.10.2011 roku, ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych powiatu.

zdjęcie
zdjęcie

W ćwiczeniach udział wzięły:

 • Siły i środki KPPSP Janów Lubelski:
  • GBARt – 4 ratowników,
  • SOp – 2 ratowników,
  • SDŁ – grupa operacyjna w pełnym składzie,
  • SHD 25 – 2 ratowników,
 • Siły i środki OSP z KSRG:
  • OSP Batorz – 4 osoby,
  • OSP Godziszów – 4 osoby,
  • OSP Dzwola – 4 osoby,
  • OSP Andrzejów – 4 osoby,
  • OSP Modliborzyce – 6 osób,
  • OSP Wólka R. – 4 osoby,
  • OSP Potok Wlk. – 4 osoby,
  • OSP Krzemień I – 6 osób,
  • OSP Chrzanów – 6 osób,
 • Siły i środki OSP poza KSRG:
  • OSP Biała,
  • OSP Kawęczyn.

Zabezpieczenie medyczne działań ratowniczo-gaśniczych stanowiła karetka Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ilości jednego zespołu ratunkowego. Funkcjonariusze Policji zapewniali bezpieczne przemieszczanie się jednostek uczestniczących w działaniach oraz ostrzegali mieszkańców o występującym zagrożeniu.

Po zakończeniu ćwiczeń Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Janowie Lubelskim dokonał podsumowania ćwiczeń, po czym jednostki rozjechały się do jednostek macierzystych.

Skip to content