Sekcja organizacyjno – kadrowa

Kierownik sekcjimł. kpt mgr Ewa Łukasik Starszy specialistamgr Mariola Flis Sekcja organizacyjno-kadrowa realizuje zadania w zakresie spraw: 1) organizacyjnych. 2) archiwizacji. 3) bezpieczeństwa i higieny pracy. 4) kadrowych. Do zadań sekcji organizacyjno- kadrowej należy w szczególności: 1)        realizowanie zadań z zakresu planowania pracy ...

Wydział operacyjny

NACZELNIK WYDZIAŁU OPERACYJNEGOst. kpt. mgr inż. Michał Tyra   DYŻURNY OPERACYJNYmł. bryg. mgr Bogdan Welman STARSZY DYŻURNY STANOWISKA KIEROWANIAasp.sztab. Michał Jakubiec STARSZY DYŻURNY STANOWISKA KIEROWANIAasp.sztab. mgr Rafał Malinowski STARSZY DYŻURNY STANOWISKA KIEROWANIAasp.sztab. mgr Michał Martyna STARSZY DYŻURNY STANOWISKA KIEROWANIAst. asp. mgr ...

Sekcja kwatermistrzowska

Starszy technik ds kwatermistrzowskich st. sekc. mgr inż. Rafał Drzazga Technik Mateusz Dolecki Gozpodarz obiektu Teresa Maiło Sekcja kwatermistrzowska realizuje zadania w zakresie spraw: 1) kwatermistrzowskich. 2) technicznych. Do zadań sekcji kwatermistrzowskiej  należy w szczególności: 1)        administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń ...

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza

Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej bryg. mgr inż. Piotr Drzymała Zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo Gasniczej mł. bryg. mgr inż. Jarosz Rafał Jednostka ratowniczo-gaśnicza realizuje zadania w zakresie spraw: 1)      ratowniczych. 2)      szkoleniowych 3)      prowadzenia spraw informacji niejawnych 2. Do zadań jednostki ratowniczo – gaśniczej należy w szczególności: 1)        organizowanie ...

Samodzielne stanowisko pracy ds. finansowych

Główny księgowy st. ogn. Urszula Chmiel Do zadań  samodzielnego stanowiska pracy ds. finansowych  należy w szczególności: 1) sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową; 2) prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej; 3) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na: a) wykonywaniu dyspozycji środkami ...

Samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno – rozpoznawczych

Starszy specjalista st. kpt. mgr inż. Tomasz Albiniak   Do zadań  samodzielnego stanowiska pracy ds. kontrolno - rozpoznawczych należy wszczególności: 1)        rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych; 2)        współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, ...

Skip to content