Zakończenie Szkolenia Podstawowym Strażaków Ratowników OSP

Egzamin potwierdzający kwalifikacje po Szkoleniu Podstawowym Strażaków Ratowników OSP był zwieńczeniem wytężonej pracy teoretycznej i praktycznej ostatnich dwóch miesięcy dla grupy 56 druhów, który odbył się w dniu 14 marca 2023 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim

Podczas szkolenia strażacy zgłębiali wiedzę na temat działania sprzętów ratowniczych i gaśniczych, armatury do podawania wody i piany, sprzęt ochrony dróg oddechowych, ratowniczy sprzęt mechaniczny, agregaty prądotwórcze i oddymiające, rozwijanie linii i zajmowanie stanowisk gaśniczych, gaszenie pożarów i środki gaśnicze, taktyka zwalczania pożarów wewnętrznych i zewnętrznych, ratownictwo i ewakuacja podczas pożarów, ratownicze zestawy hydrauliczne, ratownicze zestawy pneumatyczne, metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, łączność bezprzewodowa i alarmowanie.

Ponadto jednym z elementów szkolenia był test przejścia w komorze dymowej, poprzedzone wcześniej próbą wydolnościową na bieżni, rowerku, niekończącej się drabinie oraz uderzeniami młota. Specjalnie przygotowana komora znajdujące się w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Przejście w pełnym ubraniu specjalnym z aparatem ochrony dróg oddechowych na plecach w pełnym zadymieniu jest nieodłącznym elementem i warunkuje kontynuację szkolenia w zakresie podstawowym.

Exif_JPEG_420

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków ochotników do realizacji podstawowych czynności ratowniczo- gaśniczych oraz do samodzielnego wykonywania założonych zadań w ramach zastępu. Tematyka szklenia zrealizowana w ciągu 136 godzin zajęć.

Exif_JPEG_420
Skip to content