Szkolenie Naczelników OSP z terenu powiatu janowskiego

W dniu 23 kwietnia 2021 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim odbył się egzamin kończący szkolenie Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych. Szkolenie zrealizowane zostało według programu szkolenia Komendy Głównej PSP z 2015 roku.

Szkolenie rozpoczęło 8 druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu janowskiego. Do egzaminu przystąpiło 7 osób.

Było to pierwsze tego typu szkolenie przeprowadzone w formule e-learningowej na plafonie szkoleniowej Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie, gdzie nie było tradycyjnych wykładów szkoleniowych w siedzibie komendy. Druhowie cały materiał teoretyczny szkolenia zaliczali on-line, natomiast tylko egzamin odbył się w Komendzie Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim.

Celem szkolenia było przygotowanie druhów do pełnienia funkcji Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej z uwzględnieniem utrzymania i zarządzania gotowością operacyjną jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

W najbliższym czasie planowane jest „Szkolenie dla kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP -( dowódców OSP)” również na plafonie szkoleniowej Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie w formule e-learningowej.

Skip to content