ZAWODY POWIATOWE SPORTOWO POŻARNICZE 30-06-2013r.

W dniu 30 czerwca 2013 roku na stadionie gminnym w Osinkach Gmina Potok Wielki przeprowadzone zostały Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Organizatorami zawodów był Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim. W zawodach uczestniczyło szesnaście drużyn reprezentujących poszczególne gminy powiatu janowskiego w tym :

1. pięć Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – Chłopięcych
2. jedna Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza – Dziewczęca
3. jedna Kobieca Drużyna Pożarnicza
4. dziewięć drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych grupy A.

Wprowadzenia drużyn na plac zawodów dokonał Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Potok Wielki dh. Leszek Nosal, który następnie złożył meldunek Prezesowi Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP dh. Henrykowi Dygusiowi.

Powitania zawodników oraz przybyłych gości dokonał Wójt Gminy Potok Wielki Pan Jerzy Pietrzyk. Oficjalnego otwarcia zawodów dokonał dh. Henryk Dyguś. Zawody oceniane były przez komisję sędziowską pod przewodnictwem bryg. Zbigniewa Kusego powołaną przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim.

Pierwszą przeprowadzoną konkurencją był pożarniczy tor przeszkód. Po sprawnym przeprowadzeniu pierwszej konkurencji zawodów, przystąpiono do rywalizacji w ćwiczeniu bojowym.

 

Wyniki dopisały

 

Najlepszy czas w ćwiczeniu bojowym uzyskała OSP z Aleksandrówki

 

Na zakończenie zawodów głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim bryg. Grzegorz Pazdrak, dziękując wszystkim uczestnikom zawodów za sportową rywalizację oraz gospodarzowi zawodów Wójtowi Gminy Potok Wielki Panu Jerzemu Pietrzykowi.

Skip to content