Zebranie sprawozdawcze w OSP Godziszów Drugi

Początek roku to czas na zebrania sprawozdawcze podsumowujące działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W dniu 19 lutego 2023 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze w Ochotniczej Straży Pożarnej w Godziszowie Drugim. W zebraniu udział wzięli : V-ce Wojewoda Lubelski Pan Bolesław Gzik, Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st.bryg. Mirosław Bury, Komendanta Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim st. bryg. Grzegorz Pazdrak, Wójt Gminy Godziszów Pan Józef Zbytniewski, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Magdalena Ciupak, Skarbnik Gminy Pani Lilla Myszak oraz druhowie OSP Godziszów Drugi.

Na wstępie Komendant Gminny OSP dh Tadeusz Zegan złożył meldunek Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego. Zebranie sprawozdawcze miało jak zawsze uporządkowany i zdyscyplinowany charakter, po przywitaniu gości, wybraniu przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji dokonano wręczenia odznaczeń, następnie rozpoczęła się część związana ze sprawozdawczością, planami oraz udzieleniem absolutorium Zarządowi, które zostało udzielone jednogłośnie.

Podczas zebrania miało miejsce bardzo ważne wydarzenie, 17 druhom wręczone odznaki „Za wysługę lat”. Uroczystego wręczenia odznak dokonali: Przes Zarządu Gminnego dh. Jóżef Zbytniewski V-ce Wojewoda Lubelski Pan Bolesław Gzik, Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st.bryg. Mirosław Bury, Komendanta Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim st. bryg. Grzegorz Pazdrak,

Podczas zebrania nastąpiło przekazanie siedmiu kompletów umundurowania specjalnego dla jednostki OSP. W imieniu Pana Michała Moskala dyrektora biura Prezesa PIS umundurowania dokonał Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim wraz z Zastępcą Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego. Zakup został sfinansowany z funduszu prewencyjnego PZU za kwotę 48 300,00 zl.

Na zakończenie zabierania głos zabrali zaproszeni goście gratulując Zarządowi OSP uzyskania absolutorium.

Skip to content