Zakończenie ćwiczeń „Lasy Janowskie 2017”.

zdjęcie

29 czerwca 2017 roku zakończyły się 36 godzinne ćwiczenia pod kryptonimem „Lasy Janowskie 2017

zdjęcie

Przez 2 dni strażacy z 4 województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego w liczbie 487 ratowników ( 124 pojazdy) oraz inne służby i instytucje, ćwiczyli na terenie lasów janowskich.

Głównym epizodem podczas ćwiczeń był bardzo duży pożar lasu o łącznej powierzchni ponad 400 ha.
Dodatkowo ratownicy mierzyli się z epizodami takimi jak:
– zasłabnięcie mężczyzny na dostrzegalni przeciwpożarowej (ratownictwo medyczne),
– odnalezienie w lesie rozszczelnionych beczek z nieznaną substancją (ratownictwo chemiczne),
– wypadek dwóch paralotniarzy, którzy zawiśli na drzewie (ratownictwo wysokościowe),
– epizod pomiarowy – dokonanie pomiarów: czasu rozwinięcia kompanii, uzyskania wydajności wodnej w liniach wężowych przy podawaniu wody na duże odległości,
– pożar lasu i domków letniskowych nad zalewem janowskim,
– uwięzienie osoby w parku linowym,
– wiele innych epizodów, które mogą wystąpić podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.

zdjęcie
zdjęcie

Celem głównym ćwiczeń było ustalenie stopnia przygotowania sił i środków centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do gaszenia bardzo dużego obszaru leśnego oraz:
– doskonalenie organizacji działań jednostek organizacyjnych PSP z województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego;
– sprawdzenie funkcjonowania zabezpieczenia logistycznego;
– wypracowanie optymalnej metodyki działań ratowniczo-gaśniczych podczas powstania zagrożeń o zasięgu większym niż jeden powiat, wywołanych pożarem lasu;
– doskonalenie umiejętności organizacji dowodzenia i łączności;
– doskonalenie sposobów rozpoznania zagrożeń podczas pożaru lasu;
– doskonalenie alarmowania, dysponowania i przemieszczania dużej ilości sił i środków PSP;
– doskonalenie współdziałania z podmiotami współdziałającymi, w tym z: Policją, Strażą Graniczną, Polskim Czerwonym Krzyżem, Lasami Państwowymi, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, wojewódzkimi i powiatowymi zespołami zarządzania kryzysowego.

zdjęcie

Ćwiczenia oficjalnie zakończył Zastępca Komendanta Głównego st. bryg. Tadeusz Jopek. Wspólnie z Lubelskim Komendantem Wojewódzkim PSP w Lublinie st. bryg. Grzegorzem Alinowskim podziękowali gospodarzom i współorganizatorom za przygotowanie miejsca ćwiczeń oraz pełne zaangażowanie w realizację niełatwego zadania o takiej skali. Podziękowania trafiły również do wszystkich ćwiczących – za zaangażowanie i profesjonalizm prowadzonych działań.

zdjęcie

Cytując Howarda E. Wasdina – autora książki „Snajper. Opowieść komandosa SEAL Team Six- „Im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju” – ufamy, że bogate doświadczenie zdobyte podczas ćwiczeń „Lasy Janowskie 2017” przełoży się na profesjonalizm podczas działań ratowniczo gaśniczych prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną.

Skip to content