Wynik naboru na stanowisko „Technik” – 23 lipca 2014r.

W Komendzie Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim, w wyniku przeprowadzonej procedury naboru, na stanowisko cywilne „Technik” zakwalifikował się Pan Mateusz Dolecki, zamieszkały w Janowie Lubelskim, ul. Storczykowa 20.

Skip to content