Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 60-lecia powstania Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim i nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim

29 maja 2016 roku odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 60-lecia powstania Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim i nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim.

zdjęcie
zdjęcie

Tegoroczne Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka odbyły się w Janowie Lubelskim, bo właśnie w tym roku przypada jubileusz 60-lecia powstania Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim. �� Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem JE ks. biskupa Edwarda Frankowskiego w Kościele św. Jadwigi Królowej, podczas której poświęcony został sztandar dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Tegoroczne Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka odbyły się w Janowie Lubelskim, bo właśnie w tym roku przypada jubileusz 60-lecia powstania Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim. �� Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem JE ks. biskupa Edwarda Frankowskiego w Kościele św. Jadwigi Królowej, podczas której poświęcony został sztandar dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim.

zdjęcie

�� Po mszy św. uczestnicy uroczystości udali się na Rynek Miejski. Skład kolumny defiladowej stanowiły: orkiestra, kompanie honorowe straży, policji i straży granicznej wraz z pocztami sztandarowymi oraz zaproszeni goście, których powitał Lubelski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Grzegorz Alinowski oraz prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Marian Starownik.

zdjęcie

Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej podziękował funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej, druhom Ochotniczych Straży Pożarnych oraz sympatykom pożarnictwa za rok wytężonej pracy oraz życzył satysfakcji z pełnienia służby.

Kolejnym elementem uroczystości było wręczenie sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim. Poprzedziło je odczytanie przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim st. bryg. Grzegorza Pazdraka rysu historycznego janowskiej straży pożarnej i symboliczne wbicie gwoździa.

zdjęcie

Obchody uświetnili swoją obecnością m.in.: Wicemarszałek Senatu Grzegorz Czelej, poseł� na Sejm RP Jarosław Sachajko – przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, senator RP Stanisław Gogacz – przewodniczący senackiej komisji ustawodawczej, poseł na Sejm RP Jarosław Stawiarski � sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, poseł na Sejm RP Jerzy Bielecki � przewodniczący społecznego komitetu fundacji sztandaru dla komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, poseł na Sejm RP Jan �opata wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie, poseł na Sejm RP Piotr Olszówka, poseł na Sejm RP prof. Krzysztof Szumowski, poseł na Sejm RP Sylwester Tułajew, poseł na Sejm RP Sławomir Zawi�lak, zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Gustaw Mikołajczyk, Wojewoda Lubelski dr Przemysław Czarnek, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, JE ksiądz biskup Edward Frankowski biskup senior diecezji sandomierskiej, Andrzej Pruszkowski wiceprzewodniczący Sejmiku województwa lubelskiego, Siergiej Sydiuk � konsul Ukrainy w Lublinie, szefowie i przedstawiciele służb mundurowych, prezesi i dyrektorzy firm oraz instytucji działających na terenie woj. lubelskiego, władze samorządowe szczebla powiatowego i gminnego woj. lubelskiego, komendanci powiatowi i miejscy PSP woj. lubelskiego, prezesi Zarządów Oddziałów Powiatowych ZOSP RP woj. lubelskiego, przedstawiciele wszystkich środowisk pożarniczych, emeryci i renciści pożarnictwa, księża kapelani, przewodniczący związków zawodowych.

Podczas uroczystości wręczono awanse, odznaczenia i wyrónienia strażakom oraz osobom wspierającym swymi działaniami ochronę przeciwpożarową. Wśród wyróżnionych znalazło się 12 strażaków, którzy awansowali na wyższe stopnie służbowe. Wręczono także m.in. „Krzyże Zasługi”, Medale �Za Ofiarność i Odwagę, Medale „Za Długoletnią Służbę”, odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, �Złoty Znak Związku OSP RP�, Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza, Medal �Za Zasługi dla Pożarnictwa�.

zdjęcie

�� Podczas uroczystości na Rynku Miejskim odbyły się imprezy towarzyszące tj. wystawa sprzętu i pojazdów pożarniczych, oraz koncert orkiestry dętej Olek Orkiestra. Uroczystości na Rynku Miejskim zakończyła defilada pododdziałów oraz prezentacja zabytkowych i nowoczesnych pojazdów pożarniczych. żarnej w Janowie Lubelskim.

Skip to content