Wizytacja obozów harcerskich na terenie powiatu janowskiego

zdjęcie

W dniach 3 i 19 lipca 2018 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim wspólnie przeprowadzili wizytacje połączone z prewencją społeczną obozów harcerskich zlokalizowanych na terenie powiatu janowskiego. Organizatorem obozów jest Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „ZAWISZA” Federacja Skautingu Europejskiego Hufiec Puławski ul. Bitwy Warszawskiej 1920r.

zdjęcie

Podczas wizytacji:

  • Przeprowadzono zajęcia edukacyjne obejmujące sposób postępowania podczas możliwych zagrożeń mogących wystąpić na terenie obozu – ze szczególnym uwzględnieniem pożarów, gwałtownych wyładowań atmosferycznych i obfitych opadów deszczu oraz silnych podmuchów wiatru
  • dokonano rozpoznania terenu obozu i sprawdzono wdrożone zasady bezpieczeństwa na obozie jak również ich znajomość przez uczestników obozu,
  • przeprowadzono szkolenie uczestników obozu z prawidłowego, posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym,
  • przeszkolono kadrę obozu z zakresu użytkowania radiotelefonów nasobnych w Krajowej Sieci Współpracy z Harcerzami i omówiono zasady łączności,
  • przekazano radiotelefon nasobny i sprawdzono działanie łączności pomiędzy komendantem obozu, a Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Janowie Lubelskim,
  • zweryfikowano warunki organizacji ewakuacji obozu poprzez – alarm obozu do miejsca zbiórki,

Uroczysty apel rozpoczął się od złożenia meldunku Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej Panu st. bryg. Grzegorzowi Alinowskiemu oraz wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniu hymnu.

Ponadto funkcjonariusze KP PSP i KP Policji podczas wizyty zapoznali się z funkcjonowaniem leśnego obozowiska, w tym dróg dojazdowych dla ekip ratowniczych i miejsca bezpiecznego schronienia.

zdjęcie
zdjęcie
Skip to content