Wizytacja obozów harcerskich na terenie powiatu janowskiego

W dniu 3 lipca 2019r. funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim  dokonali rozpoznania terenu obozu stacjonarnego. Organizatorem obozu jest Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego – VIII Hufiec Warszawski, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 1, 02-366 Warszawa.

Podczas wizytacji :

  • Przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla obozowiczów obejmujące sposób postepowania podczas możliwych zagrożeń mogących wystąpić na terenie obozu- ze szczególnym uwzględnieniem pożarów, gwałtownych wyładowań atmosferycznych i obfitych opadów deszczu oraz silnych podmuchów wiatru,
  • dokonano rozpoznania terenu obozu i sprawdzono wdrożone zasady bezpieczeństwa na obozie jak również ich znajomość przez uczestników obozu,
  • przeprowadzono szkolenie uczestników obozu z prawidłowego posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym,
  • w trakcie spotkania przeprowadzono instruktaż dla kadry obozu z łączności w krajowej sieci współpracy z harcerzami (KSH), omówiono zasady pracy w sieci oraz przeszkolono osoby które prowadzić będą korespondencję w tej sieci,
  • przekazano radiotelefon nasobny i sprawdzono działanie łączności w miejscu stacjonowania obozu,
  • zweryfikowano warunki organizacji ewakuacji obozu – poprzez alarm obozu do miejsca zbiórki.

Ponadto podczas wizytacji funkcjonariusze  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim  zapoznali się z funkcjonowaniem leśnego obozowiska , jak również dróg dojazdowych dla ekip ratowniczych i miejscem bezpiecznego schronienia.

Tekst i zdjęcia: mł. bryg Tadeusz Dziura

Skip to content