Weź udział w konsultacjach społecznych w ramach procesu legislacyjnego ustawy o OSP.

Dodatki emerytalne, uregulowanie świadczeń, zastępca komendanta wojewódzkiego ds. OSP, przywileje w organizacji imprez integrujących lokalną społeczność, legitymacje służbowe oraz odznaczenia państwowe – to kluczowe rozwiązania projektu ustawy o OSP.

Rozpoczęły  się szerokie konsultacje społeczne ustawy.Konsultacje społeczne mają na celu wypracowanie optymalnych rozwiązań pod względem operacyjnym, logistycznym jak również na płaszczyźnie  współpracy PSP, OSP zsamorządami.

Na tym etapie procedowania ustawy, każdy począwszy od druha Ochotniczej Straży Pożarnej poprzez Zarządy Powiatowe i Gminne OSP oraz samorządy terytorialne mogą mieć wpływ na ostateczny tekst ustawy.

Komenda Powiatowa PSP w Janowie Lubelskim zwraca się z prośbą do wszystkich druhów, organizacji współpracujących z OSP, Zarządów Gminnych OSP o przesyłanie konstruktywnych opinii, uwag i propozycji w zakresie projektu ustawy o OSP.

Wszystkie uwagi zostaną przeanalizowane i przesłane za pośrednictwem KW PSP w Lublinie do KG PSP Warszawa. Termin nadsyłania opinii i uwag i propozycji do 15 maja 2021 roku na email komendant@straz-janowlub.pl

Tekst projektu ustawy:

Skip to content