VI edycja kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować”

W dniu 29 listopada 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim odbyła się VI edycja kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować”.

zdjęcie

W ramach warsztatów przeprowadzono zajęcia teoretyczne i praktyczne, których celem było zapoznanie uczestników z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz bezpiecznych zachowań w obliczu występujących zagrożeń w domu i szkole.

zdjęcie

Uczestnicy zostali również zapoznani z zasadami ewakuacji osoby poszkodowanej z zagrożonego miejsca, resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz postepowania w stanach urazowych.

zdjęcie

W szkoleniu uczestniczyło 15 nauczycieli ze szkól podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu janowskiego. Uczestników warsztatów powitał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim st. bryg. Grzegorz Pazdrak Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim oraz w krótkim wystąpieniu zapoznał z celem kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować”..

zdjęcie

Zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadził instruktor ratownictwa medycznego PSP sekc. Bartosz Wojtan.

Skip to content