VI edycja kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować”

W dniu 19 grudnia 2018 roku na stoku narciarskim ,,Narciarski Raj” w Chrzanowie IV w zimowej scenerii odbyły się ćwiczenia dla sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z terenu powiatu janowskiego.

zdjęcie

Scenariusz ćwiczeń zakładał awarię układu napędowego wyciągu narciarskiego na którym uwiezionych zostało 60 narciarzy. W związku z niską temperaturą istniało bezpośrednie zagrożone utraty zdrowia lub życia. Obsługa wyciągu z powodu niewystarczających sił i środków do ewakuacji uwięzionych osób zaalarmowała PSP. Na miejsce udały się zastępy z JRG PSP z Janowa Lubelskiego oraz zastępy OSP z KSRG z terenu powiatu janowskiego. Dodatkowo zadysponowana została Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego z Lublina. Strażacy ewakuowali osoby uwięzione na wyciągu narciarskim przy pomocy drabin przenośnych oraz technikami linowymi.

zdjęcie

Poszkodowanych przetransportowano do punktu medycznego, gdzie została im udzielona kwalifikowana pierwsza pomoc. W ćwiczeniach brało udział 17 strażaków PSP oraz 82 strażaków OSP, 5 strażaków z Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego z Lublina. Dodatkowo miejsce ćwiczeń zabezpieczał patrol Policji.

zdjęcie

Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie procedur i organizacji działań ratowniczych w zakresie współdziałania jednostek straży pożarnej, jak również innych służb ratowniczych i zarządzania kryzysowego w przypadku zaistnienia zdarzenia nadzwyczajnego na obiekcie kolei linowej.

zdjęcie

Na zakończenie dokonano omówienia i oceny założonych celów ćwiczeń. Podsumowania ćwiczeń dokonał bryg. Zenon Pisiewicz Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

zdjęcie
zdjęcie
Skip to content