Uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim – 29 maja 2014r.

W dniu 29 maja 2014 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Wszystkich zebranych powitał Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim bryg. Grzegorz Pazdrak. W swoim wystąpieniu przekazał słowa podziękowania osobom i służbom współpracującym z Państwową Strażą Pożarną, podkreślając bardzo dobrą współpracę z administracją samorządową. Złożył również gratulacje wszystkim awansowanym, odznaczonym i wyróżnionym.

Na spotkanie przybyli:

 • st. bryg. Zbigniew Czępiński – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
 • Pan Jerzy Bielecki – Starosta Powiatu Janowskiego,
 • Dh Henryk Dyguś – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Janowie Lubelskim,
 • Pan Bartłomiej Kosiarski –z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa w Janowie Lubelskim,
 • mł. insp. Zbigniew Kędra – Komendant Powiatowy Policji w Janowie Lubelskim,
 • przedstawiciele władz samorządowych w osobach Wójtów i Burmistrzów powiatu janowskiego.
zdjęcie
zdjęcie

W uznaniu zasług dla społeczeństwa oraz wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych strażakom tutejszej jednostki zostały wręczone odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.

BRĄZOWĄ ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ” otrzymali:

 • Pan asp. sztab. Zbigniew Dubaj s. Mieczysława,
 • Pan st. asp. Michał Martyna s. Jana,
 • Pan mł. bryg. Piotr Nosal s. Ryszarda,
 • Pan mł. bryg. Bogdan Welman s. Stanisława.
zdjęcie

BRĄZOWY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA otrzymali:

 • Pan mł. asp. Michał Dolecki s. Eugeniusza,
 • Pan sekc. Wojciech Moskowicz s. Czesława,
 • Pan sekc. Michał Orzeł s. Wiesława,
 • Pan st. sekc. Grzegorz Wcisło s. Jana.
zdjęcie

Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali:

 • Pan st. kpt. Bogdan Welman s. Stanisława stopień młodszego brygadiera,
zdjęcie
 • Pan st. asp. Leszek Dycha s. Leona stopień aspiranta sztabowego,
 • Pan mł. as. Artur Michałek s. Mariana stopień aspiranta,
zdjęcie
 • Pan sekc. Szymon Wojtan s. Józefa stopień starszego sekcyjnego.
zdjęcie

Za wzorowo wykonywane obowiązki służbowe Decyzją Nr 22.WK.2014 z dnia 19 maja 2014 r Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przyznał nagrodę pieniężną:

 • Panu mł. bryg. Krzysztofowi Kurasiewiczowi,
 • Panu mł. asp. Jackowi Brodowskiemu.
zdjęcie

Za duży wkład pracy, poświęcenie i trwały ślad dokonań na rzecz środowiska emerytów i rencistów pożarnictwa województwa lubelskiego, Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie wyróżnili Dyplomem XX–lecia Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej:

 • Pana Henryka Dygusia,
 • Pana Jana Rzada,
 • Pana Józefa Wojtana.
zdjęcie

W dniu 10 maja 2014 r. w Białej Podlaskiej podczas ogólnopolskich obchodów „Dnia Strażaka”:

 • SREBRNĄ ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ” otrzymał Pan mł. bryg. Andrzej Chmiel,
 • BRĄZOWĄ ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ” otrzymał Pan st. kpt. Rafał Jarosz.
Skip to content