Uroczystość z okazji Dnia Strażaka w KP PSP w Janowie Lubelskim

zdjęcie

26 maja 2017 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim odbył się uroczysty apel z okazji „Dnia Strażaka”.

zdjęcie

26 maja 2017 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim odbył się uroczysty apel z okazji „Dnia Strażaka”. Na uroczystość przybyli, między innymi:
Pan Jerzy Bielecki Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, V-ce Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP
st. bryg Szczepan Go�awski Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej ,
Pan Grzegorz Pyrzyna Starosta Powiatu Janowskiego
dh Witold Kowalik Burmistrz Modliborzyc, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Janowie Lubelskim
Pani Barbara Fuszara Skarbnik Powiatu,
ks. Józef Krawczyk Kapelan Powiatowy,
kom. Jacek Dzikowski Z-ca Komendanta Powiatowego Policji,
Pan Henryk R��ewski Nadleśniczy Nadleśnictwa Janów Lubelski,
byli komendanci
bryg. w st. spocz. Henryk Dygu�
st. bryg.w st. spocz. Benedykt Stachyra,
oraz Wójtowie Gmin z terenu powiatu janowskiego.

Uroczysty apel rozpoczął się od złożenia meldunku st. bryg Szczepanowi Goławskiemu Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz wprowadzeniem sztandaru i odegraniem hymnu. Przed rozpoczęciem uroczystości Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim st. bryg. Grzegorz Pazdrak poprosił obecnych o uczczenie minutą ciszy poległych na służbie strażaków.

zdjęcie

Po mszy św. uczestnicy uroczystości udali się na Rynek Miejski. Skład kolumny defiladowej stanowiły: orkiestra, kompanie honorowe straży, policji i straży granicznej wraz z pocztami sztandarowymi oraz zaproszeni goście, których powitał Lubelski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Grzegorz Alinowski oraz prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Marian Starownik.

Obchody dnia strażaka były okazją do wręczenia awansów na wyższe stopnie służbowe, uhonorowania strażaków za zaangażowanie i poświęcenie podczas działań ratowniczych oraz działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowieniem Nr 8/OP/2017 odznaczył Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” m�. asp. Jacka Brodowskiego.

Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP uchwałą nr 264/35/2016 odznaczyło Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza – bryg. Krzysztofa Kurasiewicza Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP uchwałą nr 1/2017 odznaczyło: „Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” – m�. bryg. Tadeusza Dziur� „Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” – m�. kpt. Michała Tyr�, – st. str. Damiana Miazgę „Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” – Pana Grzegorza Pyrzyn�, – Panią Barbarę Fuszara , – m�. ogn. Szymona Wojtana

zdjęcie

Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym numer 1.WK.2017 nadał : stopień młodszego ogniomistrza: st. sekc. Wojciechowi Moskowicz, stopień starszego sekcyjnego: sekc. Marcinowi Sud� Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Decyzją nr 125.21.3.2017 wyróżnił nagrodą pieniężną – bryg. Józefa Kusego Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów RP wyróżnił listem gratulacyjnym: Pana Henryka Dygusia oraz Pana Józefa Smy��

zdjęcie

Na zakończenie uroczystości Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg Szczepan Go�awski, Poseł na Sejm PR Pan Jerzy Bielecki, Starosta Powiatu Janowskiego Grzegorz Pyrzyna, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP Dh Witold Kowalik, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji kom. Jacek Dzikowski złożyli życzenia z okazji „Dnia Strażaka”, przekazali słowa podziękowania za efektywną współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie janowskim oraz za zaangażowanie i duży wkład pracy w realizacją zadań wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych tutejszej komendy.

Zdjęcia: Alina Bo� Tekst: KP PSP

Skip to content