Uroczystość z okazji ,,Dnia Strażaka’’ w Komendzie Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim

zdjęcie

W dniu 16 maja 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim odbył się uroczysty apel z okazji „Dnia Strażaka”. Wśród zaproszonych gości byli między innymi : Pan Jerzy Bielecki – Poseł na Sejm Rzeczy Pospolitej Polskiej, a zarazem V-ce Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Janowie Lubelskim, Pan st. bryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP, Pan Antoni Kulpa – V-ce Starosta Powiatu Janowskiego, Pan Henryk Rążewski Nadleśniczy Nadleśnictwa Janów Lubelski, Pan kom. Piotr Lenart – Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim, dh Witold Kowalik – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Janowie Lubelskim oraz Burmistrzowie oraz Wójtowie Gmin z terenu powiatu janowskiego,

zdjęcie

Uroczysty apel rozpoczął się od złożenia meldunku Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej Panu st. bryg. Grzegorzowi Alinowskiemu oraz wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniu hymnu.

zdjęcie

Podczas wystąpienia Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim st. bryg. Grzegorz Pazdrak podkreślił role Państwowej Straży Pożarnej jak również jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w systemie bezpieczeństwa oraz nawiązał do Stuletniej rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz do roli jaką odegrali strażacy w odzyskaniu niepodległości oraz tworzeniu zrębów państwa polskiego.

zdjęcie

Obchody „Dnia Strażaka” były okazją do wręczenia strażakom odznaczeń oraz awansów na wyższe stopnie służbowe.

Brązową Odznakę ,, Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej’ otrzymali: asp. Michał Dolecki asp. Szymon Wojtan Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali: na stopień młodszego brygadiera: st. kpt. Rafał Jarosz st. kpt. Tomasz Taradyś st. kpt. Piotr Mak st. kpt. Mirosław Powęzka na stopień kapitana : mł. kpt. Marcin Zdybel na stopień aspiranta sztabowego: st.asp. Rafał Malnowski na stopień aspiranta: mł.asp. Jacek Brodowski mł.asp Łukasz Chmiel mł.asp Michał Dolecki na stopień młodszego ogniomistrza: st. sekc. Adam Mak st. sekc. Andrzej Miś na stopień starszego sekcyjnego: sekc. Artur Daśko stopień sekcyjnego: st. str. Rafał Drzazga st. str. Marcin Fuszara st. str. Karol Grzyb st. str. Arkadiusz Omiotek st. str. Bartosz Wojtan na stopień starszego strażaka: str. Adrian Waniurski

zdjęcie

Na Centralnych Obchodach Dnia Strażaka w Warszawie w dniu 5 maja 2018 r. stopień oficerski młodszego kapitana otrzymał mł.asp. Mateusz Mucha.
W dniu 18 maja 2018 r. na wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka w Lublinie nominacje na wyższe stopnie służbowe otrzymają:
stopień kapitana: mł. kpt. Artur Michałek stopień aspiranta sztabowego: st.asp. Michał Jakubiec stopień młodszego ogniomistrza: st. sekc. Krzysztof Szuba stopień sekcyjnego: st. str. Damian Miazga

Dzień Strażaka jest również okazją do podziękowań i życzeń. Komendant Straży serdecznie podziękował za pomoc i współpracę Posłowi na Sejm RP Jerzemu Bieleckiemu, Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP, Starostwu Powiatowemu, Burmistrzom i Wójtom. Serdeczne podziękowania na ręce Komendanta skierował Jerzy Bielecki oraz przedstawiciele janowskich władz: Antoni Kulpca – Wicestarosta, Krzysztof Kołtyś – Burmistrz Janowa Lubelskiego, dziękując za współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie janowskim oraz za zaangażowanie i duży wkład pracy w realizację zadań wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych tutejszej komendy.

Skip to content