Uroczystość przekazania samochodów pożarniczych dla jednostek OSP z Kocudzy Drugiej i Konstantowa – 9 stycznia 2010r.

W dniu 09 stycznia 2010 roku w miejscowości Kocudza Druga odbyła się uroczystość przekazania dwóch samochodów dla jednostek OSP z Kocudzy Drugiej i Konstantowa. Dodatkowo elementem uświetniającym ten dzień była ceremonia wręczania odznaczeń i medali zasłużonym strażakom.

zdjęcie

W uroczystości udział wzięli:

  • Poseł na Sejm RP – Jan Łopata,
  • Prezes Oddziału Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych w Lublinie – Marian Starownik wraz z sekretarzem Tadeuszem Szyszko,
  • Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie – bryg. Tadeusz Do�ga�,
  • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim – mł. bryg. Grzegorz Pazdrak,
  • Starosta Powiatu janowskiego Zenon Sydor z zastępcą Piotrem Górą,
  • Burmistrz Janowa Lubelskiego – Krzysztof Kołtyś,
  • Wójt Gminy Dzwola Marek Piech, gminy Chrzanów Czesław Jaworski,
  • Zarządy OSP z terenu gminy Dzwola.
zdjęcie

Po wprowadzeniu pododdziałów na plac uroczystości, złożeniu raportu i podniesieniu flagi na maszt, przywitania zgromadzonych dokonał wójt gminy Dzwola Marek Piech. Następnie z historią i działalnością jednostek OSP zapoznał prezes OSP Kocudza Druga Druh – Józef Góra.

Uroczystego przekazania kluczyków na ręce naczelników OSP dokonał Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie i Wójt Gminy Dzwola. Przekazane pojazdy to Mercedes 290 GD i Land Rover Defender 110 TDI służące wcześniej w Białostockim Oddziale Straży Granicznej.

Pozyskane zostały przez Komendę Wojewódzką PSP w Lublinie przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim i przekazane zostały na rzecz jednostek ochrony przeciwpożarowej. Swoje walory techniczne wykorzystywać będą w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ratowniczo-rozpoznawczych oraz poszukiwawczych w terenach gdzie użycie cięższego sprzętu będzie niemożliwe. Samochody są przygotowane do poruszania się w trudnych warunkach

zdjęcie
zdjęcie
Skip to content