Uroczystość przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Dzwola

Dnia 16 listopada 2017 r. w miejscowości Dzwola w powiecie janowskim, odbyła się uroczystość związana z przekazaniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwoli średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBARt 3,5/27 Iveco Eurocargo.
W uroczystości przekazania pojazdu pożarniczego uczestniczyli: :

 • Pan Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji ,
 • gen. brygadier Leszek Suski – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,
 • Pan Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski,
 • Parlamentarzyści na czele z Posłem na Sejm RP Panem Jerzym Bieleckim jednocześnie V-ce Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Janowie Lubelskim,
 • st .bryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP,
 • st .bryg. Grzegorz Pazdrak – Komendant Powiatowy PSP w Janowie lubelskim,
 • nadinsp. Jan Lach – Zastępca Komendanta Głównego Policji
 • insp. Robert Szewc – p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie
 • mł. insp. Janusz Kaniowski – Komendant Powiatowy Policji w Janowie Lubelskim,
 • Druh Witold Kowalik – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Janowie Lubelskim,
 • przedstawiciele administracji samorządowej z terenu powiatu janowskiego na czele ze Starostą Janowskim Panem Grzegorzem Pyrzyną oraz Wójtem Gminy Dzwola Panem Stanisławem Rożkiem,
 • kś. kanonik Piotr Kubicz – proboszcz parafii Dzwola
zdjęcie

Koszt zakupu pojazdu to kwota 700 tysięcy złotych. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwoli otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” w ramach ustawy modernizacyjnej policji, straży granicznej, państwowej straży pożarnej w wysokości 400 tysięcy zł. Pozostałe środki finansowe w kwocie 300 tys. zł dofinansował Urząd Gminy Dzwola

zdjęcie
zdjęcie

Przekazany średni samochód ratowniczo – gaśniczy to pojazd na podwoziu Iveco Eurocargo. Załogę samochodu stanowi 6 strażaków ratowników. Siłę bojowa stanowi zbiornik wodny o pojemności 3500 litrów wody, 350 litrów środka pianotwórczego oraz pompa dwustopniowa o wydajności 2700 litrów na minutę przy ciśnieniu 10 atmosfer oraz 460 l/min przy ciśnieniu 40 atmosfer. Linia szybkiego natarcia o długości 60 metrów.

zdjęcie

Uroczystego przekazania aktu oraz symbolicznych kluczyków do pojazdu dokonał Pan Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w asyście gen. brygadiera Leszka Suskiego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

zdjęcie

Na zakończenie uroczystości głos zabrali gen. brygadier Leszek Suski Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Pan Jerzy Bielecki Poseł na Sejm Rzeczypospolitej, a zarazem V-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz Pan Przemysław Czarnek Wojewoda Lubelski.

zdjęcie

Podziękowania za otrzymany pojazd pożarniczy złożył Druh Jan Blacha Prezes miejscowej jednostki OSP, dziękując wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do pozyskania samochodu.

Skip to content