Uroczystość przekazania nowego samochodu dla OSP w Dąbiu …

W 19 marca 2019 roku w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu miała miejsce uroczysta zbiórka z okazji przekazania nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu.

Nowo przekazywany samochód lekki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu samochodu marki Opel Movano wraz z wyposażeniem został zakupiony za kwotę 298 422,60 zł. z czego 120 000,00 zł. była to kwota dofinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, kwota 100 000,00 zł. to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Pozostała kwotę 78 422,60 zł. sfinansował Urząd Miasta i Gminy w Modliborzycach.

zdjęcie

W uroczystości udział wzięli: Poseł na Sejm RP Jerzy Bielecki, Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotr Zmarz, V-ce Starosta Powiatu Janowskiego Pan Michał Komacki, Burmistrz Modliborzyc Pan Witold Kowalik, Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim st. bryg. Grzegorz Pazdrak, Proboszcz parafii Modliborzyce Ks. Marek Danek, przedstawiciele administracji samorządowej oraz strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu.

zdjęcie
zdjęcie

Symbolicznego aktu przekazania lekkiego samochodu ratowniczo -gaśniczego dokonał Poseł na Sejm RP Jerzy Bielecki oraz Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotr Zmarz w asyście Burmistrza Modliborzyc Pan Witolda Kowalika i Komendanta Powiatowego PSP w Janowie Lubelskim st. bryg. Grzegorza Pazdraka.
Następnie Proboszcz parafii Modliborzyce Ks. Marek Danek dokonał poświęcenia nowo przekazywanego samochodu.

zdjęcie

Na zakończenie uroczystości głos zabrał Poseł na Sejm RP Jerzy Bielecki, który podziękował strażakom za ich codzienną służbę na rzecz mieszkańców powiatu oraz pogratulował zakupu nowego samochodu ratowniczo gaśniczego podkreślając, iż jednostki OSP na terenie powiatu janowskiego w 2018 roku otrzymały łącznie dofinansowanie ponad 1,2 miliona złotych.

zdjęcie

Głos zabrał również Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotr Zmarz i V-ce Starosta Powiatu Janowskiego Pan Michał Komacki gratulując zakupu nowego samochodu ratowniczo gaśniczego.

zdjęcie

Podziękowania za otrzymany pojazd pożarniczy złożył Druh Jan Blacha Prezes miejscowej jednostki OSP, dziękując wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do pozyskania samochodu.

Skip to content