Uroczysta zbiórka z okazji przekazania średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w ALEKSANDRÓWCE

W dniu 15 października 2022 r. w gminie Batorz w powiecie janowskim odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrówce.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrówce jest jednostką włączoną do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego od 2018 roku . Jednostka zlokalizowana jest na pograniczu powiatu janowskiego oraz lubelskiego.

W 2022 roku w ramach dotacji dla jednostek OSP z KSRG został zakupiony średni samochód ratowniczo – gaśniczy na podwoziu Renault MDB3 D z napędem terenowym 4×4 ( GBA 2,5/16/4,7).

Koszt zakupu samochodu wyniósł 875 760 ,00 zł. Kwota dofinansowania z Komendy Głównej PSP w ramach dofinansowania dla jednostek OSP z KSRG wyniosła 200 000,00 zł. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie wyniosło 200 000,00 zł. Łącznie dofinansowanie wyniosło 400 000,00 zł. Pozostałą brakującą kwotę 475 760,00 zł. dofinansował Urząd Gminy w Batorzu.

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się od złożenia meldunku o rozpoczęciu uroczystości Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Mirosławowi BUREMU. Następnie Wójt Gminy Batorz dh. Henryk Michałek powitał zaproszonych gości w osobach:

  • Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Mirosława BUREGO,
  • Komendanta Powiatowego Państwowej Straży w Janowie Lubelskim st. bryg. Grzegorza Pazdraka,
  • Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży w Janowie Lubelskim bryg. Tomasza Serwatkę,
  • Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP dh. Witolda Kowalika
  • Komendanta Powiatowego Policji inspektora Andrzeja Miodunę.

Uroczystego przekazania symbolicznych kluczyków do nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dokonał Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie wraz z Prezesem Zarządu Powiatowego ZOSP RP oraz Wójtem Gminy Batorz.

Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście gratulując jednostce nowo zakupionego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Skip to content