Uroczysta zbiórka z okazji przekazania lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Batorskiej

W dniu 21 stycznia 2023 r. w gminie Batorz w powiecie janowskim odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania lekkiego samochodu ratowniczo -gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Batorskiej.

W 2022 roku w ramach dotacji dla jednostek OSP z MSWiA został zakupiony lekki samochód ratowniczo – gaśniczy GLBA 1/4 na podwoziu Renault Master. Koszt zakupu samochodu wyniósł 367 700 ,00 zł. Kwota dofinansowania dla jednostek OSP spoza KSRG wyniósł 140 000,00 zł. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie wyniosło 100 000,00 zł. Łącznie dofinansowanie wyniosło 240 000,00 zł. Pozostałą brakującą kwotę 127 700,00 zł. dofinansował Urząd Gminy w Batorzu.

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się od złożenia meldunku o rozpoczęciu uroczystości Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nadbryg. Grzegorzowi Alinowskiemu.

Następnie Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Batorskiej dh. Jerzy Winiarczyk powitał zaproszonych gości w osobach:

  • Dyrektora Gabinetu Prezesa PIS Jarosława Kaczyńskiego Pana Michała Moskala
  • Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nadbryg. Grzegorza Alinowskiego,
  • Starostę janowskiego Pana Artura Pizonia,
  • Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP dh Witolda Kowalika,
  • Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim st. bryg. Grzegorza Pazdraka,
  • Wójta Gminy Batorz dh Henryka Michałka.

Uroczystego wręczenia aktu przekazania samochodu dokonał Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Grzegorz Alinowski. Symbolicznego przekazania kluczyków do nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dokonał Dyrektor Gabinetu Prezesa PIS Jarosława Kaczyńskiego Pan Michał Moskal wraz ze Starostą janowskim Panem Arturem Pizoniem, Prezesem Zarządu Powiatowego ZOSP RP dh. Witoldem Kowalikiem oraz Wójtem Gminy Batorz dh Henrykiem Michałkiem.

W dalszej części uroczystego apelu nastąpiło wręczenie odznaczeń dla zasłużonych druhów w OSP Wólka Batorska.

Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście gratulując jednostce nowo zakupionego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Skip to content