Uroczysta zbiórka z okazji przekazania lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ujściu

30 września 2023 roku na placu przed remizą OSP miało miejsce uroczyste poświęcenie i przekazanie nowego lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Uściu.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście :

– Michał Moskal Przedstawiciel Wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego

– Kazimierz Choma Poseł na Sejm RP,

– nadbryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendanta Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej W Lublinie

– st.bryg. Grzegorz Pazdrak Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim

– Krzysztof Kołtyś Burmistrz Janowa Lubelskiego

– Czesław Krzysztoń   Wiceburmistrz Janowa Lubelskiego

– ks. Kazimierz Sagan – Proboszcz Parafii Momoty Górne

– Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Janów Lubelski.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nadbryg. Grzegorzowi Alinowskiemu przez dowódcę uroczystości dh Mirosława Powęzkę, po czym nastąpiło podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu państwowego.

Zaproszonych Gości powitał Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś. oraz przedstawił okoliczność z jakiej odbywa się uroczysty apel dziękując przy tym Panu Michałowi Moskalowi za pomoc i zaangażowanie w zakupie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ujście.

Koszt zakupu samochodu wyniósł 372 tys. zł. z czego: 186 tys. zł. dotacja z WFOŚiGW w Lublinie, 171 tys. zł. środki Urzędu Miasta i Gminy Janów Lubelski i 15 tys. zł. datacja z Fundacji PKP.

Uroczystego przekazania samochodu dokonał

Przedstawiciel Wiceministra Jarosława Kaczyńskiego Michał Moskal, Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nadbryg. Grzegorz Alinowski, Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś. oraz Komendant Powiatowy PSP st.bryg. Grzegorz Pazdrak.

Poświęcenia dokonał ks. Kazimierz Sagan Proboszcz Parafii Momoty Górne.

W dalszej części uroczystego apelu Pan Michał Moskal Przedstawiciel Wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, Kazimierz Choma Poseł na Sejm RP wraz z Burmistrzem Janowa Lubuskiego Krzysztofem Kołtysiem wręczyli jednostce OSP 5 kompletów umundurowania specjalnego zakupionych z dotacji Fundacji PKP.

Na zakończenie głos zabrali Pan Michał Moskal, Pan Kazimierz Choma, nadbryg. Grzegorz Alinowski dziękując za ich społeczną bezinteresowną działalność oraz gratulując nowo przekazanego lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego.

Skip to content