Unia Europejska chroni środowisko naturalne współfinansując samochody dla Straży Pożarnej

Lasy w naszej strefie klimatyczno-geograficznej są najmniej zniekształconą formą przyrodniczą. Pokrywa roślinna, złożona w głównej części z roślinności drzewiastej, wpływa korzystnie na kształtowanie klimatu, zarówno lokalnego, jak i globalnego. Ekosystemy leśne, jedne z najbardziej zróżnicowanych zbiorowisk organizmów żywych na świecie, pochłaniają ogromne ilości dwutlenku węgla, przez co zmniejszają jego udział w atmosferze i łagodzą skutki efektu cieplarnianego. Lasy ograniczają również stężenie wielu innych zanieczyszczeń gazowych oraz filtrują powietrze z pyłów. Są naturalnym miejscem rekreacji i wypoczynku, szczególnie mieszkańców dużych aglomeracji. Zdrowotne właściwości ekosystemów leśnych sprzyjają rozwojowi turystyki i rekreacji, przede wszystkim na obszarach uznanych za uzdrowiskowe.

zdjęcie

Lasy są dobrem ogólnospołecznym, kształtującym jakość życia człowieka. Lasy, dzięki swej zróżnicowanej strukturze, wywierają dobroczynny wpływ na środowisko życia człowieka, będąc często sprzymierzeńcem w podejmowanych przez niego działaniach

Województwo Lubelskie jest jednym z czterech najmniej zalesionych województw w Polsce, których procent zalesienia nie przekracza 25 %. Zalesienie naszego województwa wynosi 22,6 % powierzchni, w porównaniu z województwem podkarpackim (37%) lub lubuskim (48,9%) jest to mały procent zalesienia.

Największy zwarty kompleks leśny na trenie województwa lubelskiego zlokalizowany jest w jego południowej części województwa. Łączna powierzchnia lasów na terenie Lasów Janowskich, Puszczy Solskiej i Roztocza obejmująca między innymi powiaty janowski, kraśnicki, biłgorajski i tomaszowski wynosi 167.188,00 ha, co stanowi 38% ogólnej powierzchni tych powiatów. Głównym drzewostanem tych lasów to drzewostan sosnowy, sosnowo-jodłowy w całości zaliczony do drugiej kategorii zagrożenia pożarowego.

Głównym drzewostanem tych lasów to drzewostan sosnowy, sosnowo-jodłowy w całości zaliczony do drugiej kategorii zagrożenia pożarowego.

Województwo lubelskie posiada naturalne predyspozycje do rozwoju turystyki – dziedziny, która stać się może istotnym czynnikiem ożywienia gospodarczego regionu.

Dostrzegając potrzebę ochrony lasów przed ich największym zagrożeniem jakim jest pożar Komendy Powiatowe w Janowie Lubelskim, Kraśniku, Tomaszowie Lubelskim oraz Biłgoraju w ramach konsorcjum opracowały projekt w ramach Osi priorytetowej VI środowisko i czysta energia , Działanie 6,1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kat. III Bezpieczeństwo ekologiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 pod nazwą ” Ochrona naturalnych ekosystemów leśnych południowej części Lubelszczyzny”.

W dniu 29 lutego 2012 roku została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim województwa lubelskiego o dofinansowaniu ze środków unii Europejskiej . Całkowa wartość projektu wynosi 3 388 787 00,00 zł z czego 64,22 % wspófinansuje Unia Europejska co stanowi kwotę 2 176 309,91 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej w dniu 30 kwietnia podpisana została umowa z Wykonawcą na dostawę czterech pojazdów ratowniczo gaśniczych na podwoziu samochodu marki TATRA 810.

Będą to samochody z napędem terenowym 6×6, układ napędowy na mostach portalowych ( zwolnicach ) wyposażone w centralny układ pompowania kół podczas jazdy co umożliwił jadę w ciężkich warunkach terenowych takich kopny piach, podmokłe tereny leśne. Zastosowanie takiego rozwiązania zwiększa trzykrotnie przyczepność samochodu poprzez lepsze rozłożenie masy jednostkowej pojazdu. Są to pierwsze Polsce samochody ratowniczo gaśnicze w których zastosowano tego typu rozwiązania techniczne. Planowany termin dostawy samochodów to październik bieżącego roku.

Skip to content