Szkolenie strażaków PSP I OSP na obwodnicy Janowa Lubelskiego

W dniach 18-20 maja 2021 roku Komenda Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim przeprowadziła szkolenie dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z ternu powiatu Janowskiego. Jednostki OSP zapoznawały się z infrastrukturą nowej obwodnicy Janowa Lubelskiego stanowiącą część drogi szybkiego ruchu S-19.

W ramach szkolenia strażacy PSP i OSP zapoznawali się z lokalizacją punktów czerpania wody do celów gaśniczych tzn. przeciwpożarowych zbiorników wodnych podziemnych i hydrantów zewnętrznych oraz z możliwością prowadzenia działań ratowniczych z zakresu ratownictwa technicznego i medycznego jak również z lokalizacją parkingów dla pojazdów przewożących substancję niebezpieczne (ADR). Miejsca postojowe dla pojazdów przewożących substancję niebezpieczne wyposażone są w zawory i szczelne zbiorniki, które umożliwiają spuszczenie substancji niebezpiecznej z uszkodzonej cysterny drogowej.

Skip to content