Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP


W dniach od 16 stycznia do 7 lutego 2017 r., w Komendzie Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim, prowadzone było szkolenie podstawowe strażaków ochotników, na którym wiedzę i umiejętności zdobywali strażacy ochotnicy z powiatu janowskiego. Zajęcia praktyczne jak i teoretyczne odbywały się na bazie sprzętowo lokalowej Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim. Uczestnicy szkolenia zaliczyli również test w komorze dymowej Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie, gdzie musieli się wykazać dobrą sprawnością fizyczną. Kurs ukończyło 35 strażaków ochotników, którzy zasilą potencjał ratowniczy OSP Powiatu Janowskiego.

zdjęcie
zdjęcie
Skip to content