Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP z terenu powiatu janowskiego zakończone

W dniu 18 lipca 2023 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim odbył się egzamin kończący szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych uprawniające do udziału w działaniach ratowniczo gaśniczych . Do egzaminu przystąpiło 60 druhów i druhen z jednostek OSP z terenu powiatu janowskiego.

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków ochotników do realizacji podstawowych czynności ratowniczo- gaśniczych oraz do samodzielnego wykonywania założonych zadań w ramach zastępu. Tematyka szkolenia zrealizowana w ciągu 136 godzin zajęć dotyczyła min: działań prowadzonych podczas pożarów,  pracy w  sprzęcie ochrony dróg oddechowych, sprawianie drabin, powodzi, obsługi specjalistycznych urządzeń ratowniczych, obsługi narzędzi hydraulicznych, ewakuacji osób poszkodowanych z pojazdów w czasie wypadków drogowych, kierowania ruchem drogowym podczas zdarzeń, ogólnych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz prowadzenia korespondencji radiowej. W trakcie szkolenia druhowie przeszli test w komorze dymowej znajdującej się w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie. Test w komorze sprawdził umiejętności ratowników podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w sprzęcie ochrony dróg oddechowych.

Wręczenia zaświadczeń ukończenia szkolenia dokonał bryg. Tomasz Serwatka Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Janowie Lubelskim

Gratulujemy ,,świeżo upieczonym” strażakom ratownikom OSP i zachęcamy do dalszego poszerzania kwalifikacji z zakresu pożarnictwa.

Skip to content