Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

W dniu 15 listopada 2022 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim odbył się egzamin stanowiący zwieńczenie kursu podstawowego strażaków ratowników OSP. Wzięli w nim udział druhny i druhowie z jednostek OSP z terenu powiatu janowskiego oraz kraśnickiego. Do egzaminu przystąpiło 57 osób.

Kurs zrealizowany został według programu szkolenia Komendy Głównej PSP z 4 marca 2022 roku.
Zajęcia szkoleniowe rozpoczęły się w połowie października i realizowane były w weekendy przez funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP.

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków ochotników do realizacji podstawowych czynności ratowniczo- gaśniczych oraz do samodzielnego wykonywania założonych zadań w ramach zastępu. Tematyka szklenia zrealizowana w ciągu 133 godzin zajęć dotyczyła min: działań prowadzonych podczas pożarów,  pracy w  sprzęcie ochrony dróg oddechowych, sprawianie drabin, powodzi, obsługi specjalistycznych urządzeń ratowniczych, obsługi narzędzi hydraulicznych, ewakuacji osób poszkodowanych z pojazdów w czasie wypadków drogowych, kierowania ruchem drogowym podczas zdarzeń, ogólnych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz prowadzenia korespondencji radiowej.

Jednocześnie podczas szkolenia druhowie przeszli test w komorze dymowej znajdującej się w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie. Test w komorze sprawdził umiejętności ratowników podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w sprzęcie ochrony dróg oddechowych w przypadku występowania dużych obciążeń psychofizycznych (ograniczona widoczność – silne zadymienie, wysoka temperatura, ograniczona przestrzeń, silny hałas).

Nowi strażacy ratownicy wzmocnią potencjał ratowniczy poszczególnych jednostek OSP z terenu powiatu janowskiego i kraśnickiego.

Ukończenie przedmiotowego szkolenia, a także posiadanie aktualnych badań lekarskich oraz aktualnego ubezpieczenia pozwala strażakom-ratownikom z jednostek OSP na bezpośredni udział w działaniach ratowniczych i wykonywanie zadań w ramach zastępu.

Skip to content