Szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu janowskiego

W dniu 27 stycznia 2020 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim odbył się egzamin kończący kurs podstawowy strażaków ratowników OSP. Wzięli w nim udział druhny i druhowie z jednostek OSP z terenu powiatu janowskiego. Do egzaminu przystąpiło 39 osób.

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków ochotników do realizacji podstawowych czynności ratowniczo – gaśniczych oraz do samodzielnego wykonywania założonych zadań w ramach zastępu. Tematyka szkolenia zrealizowana w ciągu 126 godzin zajęć dotyczyła m.in: działań prowadzonych podczas pożarów,  pracy w  sprzęcie ochrony dróg oddechowych, sprawianie drabin, powodzi, obsługi specjalistycznych urządzeń ratowniczych, obsługi narzędzi hydraulicznych, ewakuacji osób poszkodowanych z pojazdów w czasie wypadków drogowych, kierowania ruchem drogowym podczas zdarzeń, ogólnych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz prowadzenia korespondencji radiowej.

 

Jednocześnie podczas szkolenia druhowie przeszli test w komorze dymowej znajdującej się na bazie Ośrodka Szkolenia Pożarniczego Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie. Test w komorze sprawdził umiejętności ratowników podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w sprzęcie ochrony dróg oddechowych w przypadku występowania dużych obciążeń psychofizycznych (ograniczona widoczność – silne zadymienie, wysoka temperatura, ograniczona przestrzeń, silny hałas).

Nowi ratownicy wzmocnią potencjał ratowniczy poszczególnych jednostek OSP z terenu powiatu janowskiego.

Skip to content