Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych – 12 – 28 maja 2014r.

W ramach szkolenia strażaków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnych w Janowie Lubelskim zorganizowała i przeprowadziła na bazie lokalowo-sprzętowej Komendy Powiatowej jednoetapowe Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP. Podczas szkolenia strażacy nabyli wiedzę i umiejętności, które będą mogli wykorzystać podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

zdjęcie

Kadrę dydaktyczną kursu tworzyli oficerowie i aspiranci Naszej Komendy. Szkolenie zostało przeprowadzone w dniach 12-28 maja 2014 roku i obejmowało 104 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Kurs rozpoczęło 31 strażaków, a ukończyło 21.

Dużym przeżyciem w trakcie szkolenia był wyjazd do Ośrodka Szkolenia Pożarniczego w Lublinie na stacjonarną komorę dymową.

Skip to content