SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKA RATOWNIKA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH WEDŁUG NOWEGO PROGRAMU

W dniu 14 lipca 2022 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim zakończyło się egzaminem trwające od 26 maja 2022 roku w trybie weekendowym „Szkolenie Podstawowe Strażaka Ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych”. Szkolenie prowadzone było w oparciu o bazę dydaktyczno -szkoleniową Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim zgodnie z nowym programem szkolenia z dnia 4 marca 2022 roku zatwierdzone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Druhny i druhowie OSP w trakcie szkolenia trwającego 126 godzin zdobyli wiedzę z zakresu:

  • umiejętności wykonywania podstawowych czynności  ratowniczych, w tym gaśniczych, właściwych dla rot w zastępie w ramach wyposażenia własnego jednostki OSP;
  • sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych określonych w treściach programu szkolenia;
  • sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych podczas powodzi;
  • prowadzenia łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej;
  • kierowania ruchem drogowym podczas działań ratowniczych.
  • współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym,
  • podatkowych czynności ratowniczych w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenie rozpoczęło 50 druhów ukończyło 46 w tym 5 druhen.

Do pobrania zdjęcie grupowe w dobrej jakości:

Skip to content