Szkolenie Naczelników OSP w KP PSP Janów Lubelski – 25-27 marca 2010r.

Realizując roczny plan doskonalenia i szkolenia zawodowego strażaków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w dniach 25-27 marca bieżącego roku zorganizowali i przeprowadzili szkolenie Naczelników OSP dla strażaków pełniących funkcje Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych.

zdjęcie

W szkoleniu uczestniczyło 32 strażaków ze wszystkich jednostek powiatu janowskiego, które są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Szkolenie przeprowadzono na bazie lokalowo-sprzętowej i dydaktycznej Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim.

Szkolenie zakończono egzaminem końcowym obejmującym zakres wiedzy określony w programie szkolenia KG PSP. Egzamin zaliczyli wszyscy uczestnicy szkolenia.

Skip to content