Szkolenie kierującego działaniem ratowniczym – dowódcy OSP

W dniu 20 lutego br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim odbył się egzamin stanowiący zwieńczenie szkolenia kierującego działaniem ratowniczym dla strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych. Wzięli w nim udział strażacy ratownicy z jednostek OSP z terenu powiatu janowskiego. Do egzaminu przystąpiło 36 osób.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie kierującego działaniem ratowniczym dla strażaka ratownika OSP było spełnienie poniższych wymagań, tj.:

  • wiek – ukończenie 18 lat i nieprzekroczenie 65 lat;
  • potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaka ratownika OSP lub równorzędne,
  • minimum 3-letni okres od ukończenia szkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.

Kurs zrealizowany został według programu szkolenia z 4 marca 2022 roku. Zajęcia szkoleniowe rozpoczęły się 16 lutego br. i realizowane były również w weekend przez funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP. Kierownikiem kursu był bryg. Piotr Drzymała – dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP.

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych do pełnienia funkcji KDR-a (dowódcy OSP) poziomu interwencyjnego na miejscu zdarzania.

Tematyka szkolenia zrealizowana w ciągu 35 godzin zajęć dotyczyła m.in: praw i obowiązków KDR-a, wypracowania decyzji podczas akcji gaśniczej, kierowania działaniami ratowniczymi, rozpoznania i organizacji działań ratowniczych w transporcie drogowym, szynowym, lotniczym, podczas katastrof budowlanych, podczas podtopień, podczas zdarzeń chemiczno – ekologicznych, organizacji łączności dowodzenia i współdziałania, a także współpracy z mediami.

Skład komisji egzaminacyjnej stanowili m.in. funkcjonariusze oddelegowani z Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie, tj. st. kpt. Michał Borkowski – przewodniczący komisji oraz mł. asp. Jakub Filipek.

bryg. Tomasz Serwatka p.o. Komendanta Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim składają serdeczne gratulacje nowym Dowódcom OSP, jednocześnie zachęcając do dalszego poszerzania kwalifikacji z zakresu pożarnictwa.

Skip to content