Szkolenie kierowcy-konserwatora sprzętu ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych

W dniach od 22 do 24 marca 2024 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim odbyło się szkolenie kierowcy-konserwatora sprzętu ratowniczego OSP dla strażaków ratowników OSP z terenu powiatu janowskiego.

Celem szkolenia było przygotowanie kierowców-konserwatorów sprzętu OSP do wykonywania zadań operatora sprzętu, do obsługi samochodów pożarniczych oraz urządzeń z silnikami spalinowymi, stanowiących wyposażenie OSP, a także do konserwacji i drobnych napraw mających na celu utrzymanie pełnej sprawności sprzętu ratowniczego OSP.

Instruktorami kursu byli funkcjonariusze tut. Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP. Kierownikiem kursu był bryg. Piotr Drzymała – dowódca JRG.

Kurs zakończył się egzaminem w dniu 26 marca br.,  gdzie strażacy ratownicy OSP potwierdzili swoją wiedzę i umiejętności obsługi sprzętu ratowniczego.Egzamin zaliczyło, a tym samym ukończyło kurs 66 osób. Komisję egzaminacyjną stanowili funkcjonariusze tut. komendy w składzie:

mł. bryg. Tomasz Taradyś
st. kpt. Michał Tyra
st. kpt. Marcin Zdybel                                                                                                        
asp. sztab. Zbigniew Sudół

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim składa serdeczne gratulacje druhom i zachęca do dalszego poszerzania kwalifikacji z zakresu pożarnictwa.

Skip to content