Szczebel powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom” w Janowie Lubelskim

W dniu 15 marca 2024 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Turniej został przeprowadzony przy współpracy z Komendą Powiatową PSP w Janowie Lubelskim, Starostwem Powiatowym w Janowie Lubelskim oraz Urzędami Gmin z terenu powiatu janowskiego.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej jest jedną z podstawowych form działalności prewencyjnej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Państwowej Straży Pożarnej. Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wszystkich rodzajów ratownictwa oraz ochrony ludności.

Uczestnikami turnieju byli uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu janowskiego. Eliminacje odbyły się w trzech grupach wiekowych. Pierwszą grupę wiekową stanowili uczniowie szkół podstawowych klas od pierwszej do czwartej, drugą grupę wiekową stanowili uczniowie szkół podstawowych z klas od piątej do ósmej, trzecia grupę wiekową stanowili uczniowie szkół ponadpodstawowych. Do eliminacji powiatowych turnieju przystąpili uczestnicy, którzy w eliminacjach gminnych uzyskali najlepsze wyniki w swoich grupach wiekowych.

W turnieju na szczeblu powiatowym w pierwszej grupie wiekowej wzięło udział czternastu uczestników, w drugiej grupie wiekowej czternastu uczestników, w trzeciej grupie wiekowej dziewięciu uczestników. Turniej składałsię z dwóch części, pierwszej,w której uczestnicy rozwiązywali test jednokrotnego krotnego wyboru oraz drugiej w której uczestnicy odpowiadali ustnie na wylosowane pytania.

Wiedzę uczestników oceniało i weryfikowało trzy osobowe jury eliminacji powiatowych w składzie st. kpt. Tomasz Albiniak, bryg. Piotr Drzymała oraz st. kpt. Michał Tyra. Dla uczestników organizatorzy konkursu przewidzieli nagrody w postaci bonów na zakup sprzętu elektronicznego oraz maskotek.

Zwycięzcami turnieju w poszczególnych grupach zostali:

    • I grupa wiekowa – Błażej Skrzypek, uczeń Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Wierzchowiskach Drugich
    • II grupa wiekowa – Karol Próchniak, uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Andrzejowie,
    • III grupa wiekowa – Filip Taradyś, uczeń Zespołu Szkół w Modliborzycach

Uczestnicy, którzy w poszczególnych grupach wiekowych uzyskali najlepszy wynik zajmując pierwsze miejsca będą reprezentowali powiat janowski w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”, który odbędzie się 12 kwietnia 2024 roku w Lublinie.

Podczas konkursu obecni byli, p.o. Komendanta Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim
bryg. Tomasz Serwatka, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP dh Witold Kowalik, Sekretarz Zarządu Powiatowego ZOSP dh Andrzej Bielak, Skarbnik Zarządu Powiatowego ZOSP dh Tomasz Figura.

Wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom którzy przygotowywali ich do turnieju organizatorzy bardzo serdecznie dziękują za poświęcony czas i zaangażowanie. Uczestnikom, którzy zakwalifikowali się do szczebla wojewódzkiego turnieju organizatorzy życzą powodzenia oraz jak najlepszych wyników.

Skip to content