„Strażak uczy ratować” w KP PSP w Janowie Lubelskim

12 września 2017 roku w sali szkoleniowej Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim przeprowadzono warsztaty szkoleniowe w ramach I kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować”. Adresatami szkolenia są nauczyciele wychowania przedszkolnego, podstawowego oraz ponadgimnazjalnego. Zajęcia przeprowadził koordynator powiatowy ratownictwa medycznego st. sekc. Andrzej Miś

zdjęcie

W ramach warsztatów prowadzano zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu:

  • przepisów prawnych dotyczących pierwszej pomocy,
  • bezpieczeństwa własnego, zabezpieczenia miejsca wypadku,
  • ewakuacji osoby poszkodowanej z zagrożonego miejsca,
  • resuscytacji krążeniowo-oddechowa dorosłych, dzieci i niemowląt,
  • udrażniania dróg oddechowych,
  • postępowania w stanach urazowych: rany, krwotoki złamania, zwichnięcia, skręcenia,
  • nagłych zachorowań: zawał serca, udar mózgu, padaczka, cukrzyca.
zdjęcie

W trakcie szkolenia mł. bryg. Piotr Drzymała przeprowadził pogadankę dotyczącą bezpiecznego zachowania się w domu i szkole. W szkoleniu udział wzięło 14 nauczycieli ze szkół z terenu powiatu janowskiego. Uczestnicy szkolenia z rąk Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP mł. bryg. Tomasza Serwatki otrzymali maseczki do prowadzenia resuscytacji, plakaty tematyczne oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Skip to content