Strażacy mają nowe umundurowanie specjalne

Janowscy strażacy zostali włączeni w program wymiany ubrań specjalnych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Wymiana polega na sukcesywnym zastępowaniu wysłużonych ubrań nowymi zgodne ze wzorem, zawartym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zgodnie z tym rozporządzeniem nowe ubranie specjalne strażaków PSP składa się z kurtki, spodni i kurtki letniej, a tkanina zewnętrzna ubrania jest w kolorze musztardowym. W rozporządzeniu zaznaczono też, że kurtka o konstrukcji wielowarstwowej oraz kurtka lekka o konstrukcji jednowarstwowej wraz ze spodniami powinny zapewnić optymalną ochronę dla funkcjonariuszy. Kolor nowych ubrań podyktowany jest przede wszystkim względami bezpieczeństwa. Jaskrawe, stroje są dużo bardziej widoczne podczas nocnych akcji, a także w zadymieniu niż dotychczasowe ciemne ubrania specjalne.

Ubrania specjalne o jaskrawych barwach stosowane przez strażaków w wielu krajach na całym świecie m.in. w USA.

Dwadzieścia trzy komplety nowych ubrań specjalnych zostały zakupione ze środków, przeznaczonych na Program modernizacji służb mundurowych. Pozostałe szesnaście kompletów ze środków budżetowych Komendy Powiatowej. Koszt zakupy 39 kompletów ubrań specjalnych wyniósł 109 851,30 zł.

Wszystkie komendy w całym kraju mają wymienić ubrania do końca 2027 roku.
Konsekwencją zakupu nowego wzoru ubrań w kolorze musztardowym był zakup profesjonalnej pralnico suszarki przeznaczonej do prania, dezynfekcji oraz impregnacji ubrań specjalnych strażaków. Koszt zakupu wyniósł 58 629,23 zł

Skip to content