ŚRODKI UNIJNE NA WYPOSAŻENIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Jak wszystkim wiadomo jednym z głównych zadań Państwowej Straży Pożarnej jest gaszenie pożarów oraz ratownictwo techniczne. Aby skutecznie i szybko ugasić pożar lub uratować człowieka, który uległ wypadkowi należy szybko zlokalizować miejsce zdarzenia, jak najszybciej tam dotrzeć oraz szybko i sprawnie przeprowadzić akcję ratowniczo gaśniczą. Jednym z większych sprzymierzeńców strażaków w tych dziedzinach są nowoczesne systemy teleinformatyczne wykorzystujące mapy cyfrowe oraz systemy lokalizacji przestrzennej GPS.

Dostrzegając potrzebę rozwoju istniejącego już powiatowego Zintegrowanego Stanowiska Służb Ratowniczych Powiatu, Komenda Powiatowa wraz z Komendami Powiatowymi w Kraśniku oraz Świdniku postanowiła zawiązać konsorcjum, którego celem było wspólne złożenie wniosku aplikacyjnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-20013, aby pozyskać środki finansowe z Unii Europejskiej na rozbudowę podsystemów teleinformatycznych. Liderem konsorcjum została Komenda Powiatowa PSP w Janowie Lubelskim, która była jednocześnie odpowiedzialna za przygotowanie wniosku aplikacyjnego oraz studium wykonalności. Wspólne starania przyniosły wymierne korzyści. Wniosek zajął 2 miejsce na liście rankingowej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie na 31 wniosków uzyskując tym samym dofinansowanie. Cały projekt opiewa na kwotę 471 994,00 zł. Z czego dla Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim przypada kwota 125 000,00zł.

zdjęcie

W ramach uzyskanych środków finansowych zakupiony zostanie agregat stacjonarny do zasilania awaryjnego budynków komendy o mocy 40 KV oraz wymieniony zostanie system łączności pomiędzy Zintegrowanym Stanowiskiem Kierowania Słuób Ratowniczych a samochodami ratowniczymi. Każdy pojazd wyposażony zostanie w najnowszy terminal wykorzystujący łączność cyfrową umożliwiający dyspozytorowi automatyczne dysponowanie samochodów gaśniczych. Z chwilą wpisania danych osoby wzywającej pomocy zostaną one automatycznie przesyłane na terminal. Uruchamia się aplikacja automapy wyznaczając kierowcy dokładną trasę dojazdu do zdarzenia. Terminal wyposażony zostanie w najnowsze oprogramowanie umożliwiające dowódcy akcji po wpisaniu marki pojazdu, który uległ wypadkowi jego dokładne wirtualne obejrzenie np. gdzie zlokalizowane są poduszki, ładunki pirotechniczne wyzwalające poduszki, gdzie są miejsca wskazane do cięcia. Terminal wyposażony zostanie także w oprogramowanie umożliwiające dowódcy bezpośrednio na miejscu akcji zidentyfikowanie substancji toksycznej wykorzystując kody ADR.

Skip to content