Przekazanie samochodów dla strażaków z Ukrainy

Strażacy z terenu województwa lubelskiego nieustannie wspierają swoich kolegów z Ukrainy. Ponad tydzień temu – 25 lutego 2022 r. Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak ogłosił wielką zbiórkę sprzętu pożarniczego dla strażaków z Ukrainy. Apel spotkał się z entuzjastycznym odzewem w całym kraju. Sprzęt już służy naszym ukraińskim strażakom. Komendant Główny zaapelował także do strażaków o przekazanie zbędnych pojazdów pożarniczych. Strażacy z Lubelszczyzny z wielkim entuzjazmem odpowiedzieli także na ten apel. Z województwa lubelskiego do strażaków z Ukrainy trafi 14 pojazdów: 8 średnich samochodów gaśniczych, 2 ciężkie samochody gaśnicze, 3 samochody kwatermistrzowskie oraz 1 pojazd operacyjny.

Z terenu Powiatu janowskiego lekki samochód przekazała Ochotnicza Straż Pożarna Potok Wielki. Jest to samochód marki LUBLIN III w bardzo dobrym stanie technicznym. Na bieżąco eksploatowany w OSP.

Skip to content