Przekazanie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Godziszowie Drugim

W dniu 6 października 2019 roku w jednostce OSP w  Godziszowie Drugim miała miejsce uroczystość przekazania nowegośredniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Godziszowie Drugim zakupionego w ramach zadania publicznego pn.” Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego”

Przekazany pojazd to nowoczesny średni samochód ratowniczo- gaśniczy na podwoziu samochodu Renault D16 z napędem 4×4.

Nowo zakupiony  samochód ratowniczo – gaśniczy został sfinansowany ze środków:

  • dotacji Komenddy Głównej PSP w ramach dotacji dla jednostek OSP włączonych do KSRG w kwocie 140 000, 00 zł
  • dotacji Komendanta Głównego PSP ze środków firm ubezpieczeniowych w kwocie 200 000,00 zł
  • dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 220 000,00 zł
  • środkówfinansowych Urzędu Gminy Godziszów w kwocie 219 820,00 zł

Koszt zakupu pojazdu wyniósł: 799 820,00

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św., której przewodniczył Kapelan Powiatowy Strażaków, ksiądz kanonik Józef Krawczyk. Po odprawionej Mszy Św. pododdziały oraz goście zaproszeni udali się na plac przed strażnicą OSP Godziszów Drugi, gdzie miejsce miała dalsza część uroczystości.

W uroczystości udział wzięli :

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Sylwester TułajewPoseł na Sejm RP Pan Jerzy Bielecki, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Pan Ryszard Majkowski,Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie  st. bryg Grzegorz Alinowski, Starosta Powiatu Janowskiego PanArtur Pizoń,Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim st. bryg. Grzegorz Pazdrak, Komendant Powiatowy Policji w Janowie Lubelskim kom. Szymon Mroczek, Wójt Gminy Godziszów Pan Józef Zbytniewski, Kapelan Powiatowy Strażaków ks. Kan. Józef Krawczyk oraz przedstawiciele administracji samorządowej oraz podmiotów współpracujących z jednostkami ochrony przeciwpożarowej.

Aktu przekazania średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na ręce Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Godziszowie Drugim dokonali Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Sylwester Tułajew, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej PolskiejPan Jerzy Bielecki, Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie Pan st. bryg. Grzegorz Alinowski.

Skip to content