Przekaż Ewie swój 1%


Czołem.

Szanowni Panowie Komendanci, korzystając z uprzejmości Pana Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego, który umożliwił mi dystrybucję tej wiadomości, zwracam się do Panów z uprzejmą prośbą o poszerzenie jej zasięgu drogą mailową o jednostki organizacyjne podległe Panom oraz wydrukowanie i umieszczenie załączonego plakatu w widocznym miejscu w budynku komendy. Do niniejszej wiadomości załączyłem plakat w formacie PDF(A4) i list opowiadający o sytuacji kolegi strażaka, któremu pragniemy udzielić wsparcia.
Z góry dziękujemy za okazaną wrażliwość i wsparcie.

zdjęcie
Skip to content